Games

187

Winrate

88.2%

Average game duration

15.7 min

<KingDs> Frieza

Average APM: 50
Average Tier: 3.1
Average Gas: 3.6

<KingDs> aLlEz

Average APM: 83
Average Tier: 2.8
Average Gas: 2.6
date rating mode <KingDs> Frieza <KingDs> aLlEz duration
2023-10-01 19:20:18 6173 +3 3v3 commanders nova a54 t4 g4 dehaka a67 t4 g4 27 min
2023-10-01 18:49:15 6170 +19 3v3 commanders stukov a18 t3 g4 zagara a90 t2 g3 13 min
2023-10-01 18:34:50 6151 -97 3v3 heroic_commanders artanis a55 t5 g3 stukov a29 t5 g3 31 min
2023-10-01 18:00:23 6248 +49 3v3 commanders abathur a92 t3 g2 alarak a109 t3 g2 19 min
2023-10-01 17:40:09 6199 -52 3v3 commanders mengsk a69 t3 g2 nova a127 t3 g4 21 min
2023-09-16 13:47:13 5641 +3 3v3 commanders swann a13 t3 g4 raynor a67 t2 g4 15 min
2023-09-16 13:30:53 5638 +4 3v3 commanders dehaka a46 t3 g4 zagara a125 t2 g2 12 min
2023-09-16 13:17:17 5634 +5 3v3 commanders swann a82 t3 g3 nova a93 t2 g3 9 min
2023-09-16 13:06:44 5629 +3 3v3 commanders dehaka a43 t3 g3 zagara a111 t2 g0 8 min
2023-09-16 12:56:01 5626 +5 3v3 commanders stetmann a116 t3 g4 stukov a23 t3 g2 11 min
2023-09-16 12:43:28 5621 +3 3v3 commanders raynor a99 t2 g3 dehaka a99 t2 g3 8 min
2023-09-16 12:32:55 5618 +3 3v3 commanders swann a71 t4 g4 stukov a36 t4 g4 27 min
2023-09-15 17:57:22 5591 -64 2v2 commanders swann a48 t5 g3 zagara a69 t5 g3 31 min
2023-09-11 13:04:09 5575 -91 3v3 commanders alarak a72 t4 g2 nova a86 t4 g2 25 min
2023-09-11 12:36:14 5666 +5 3v3 heroic_commanders artanis a46 t3 g4 fenix a82 t3 g4 14 min
2023-09-11 12:16:26 5661 +12 3v3 commanders stetmann a123 t3 g4 mengsk a75 t3 g3 22 min
2023-09-11 11:53:15 5649 +14 2v2 commanders dehaka a74 t3 g4 zagara a106 t2 g4 12 min
2023-09-10 16:31:46 5730 +3 3v3 commanders hanhorner a50 t3 g2 vorazun a86 t2 g3 9 min
2023-09-10 16:21:49 5727 +6 3v3 commanders stetmann a54 t3 g3 mengsk a75 t2 g3 10 min
2023-09-10 16:08:04 5721 +4 3v3 commanders stetmann a85 t3 g4 alarak a116 t3 g3 23 min
2023-08-31 16:39:14 5303 -0 3v3 commanders mengsk a54 t3 g4 kerrigan a99 t3 g3 20 min
2023-08-31 16:17:35 5303 +18 3v3 commanders mengsk a68 t3 g4 mengsk a78 t3 g4 25 min
2023-08-31 15:51:08 5285 +10 3v3 commanders nova a97 t3 g4 abathur a107 t3 g2 11 min
2023-08-31 15:37:08 5275 +14 3v3 commanders mengsk a149 t2 g3 mengsk a118 t2 g1 7 min
2023-08-27 18:41:00 5202 +11 3v3 commanders alarak a82 t5 g4 mengsk a83 t5 g4 31 min
2023-08-27 18:08:49 5191 +3 3v3 heroic_commanders nova a102 t3 g4 mengsk a97 t2 g4 17 min
2023-08-27 17:48:38 5188 +4 3v3 heroic_commanders hanhorner a30 t3 g2 mengsk a95 t2 g1 9 min
2023-08-27 17:37:11 5184 +6 3v3 commanders artanis a44 t3 g4 zagara a104 t3 g2 12 min
2023-08-27 17:21:58 5178 +4 3v3 heroic_commanders dehaka a51 t3 g4 mengsk a96 t2 g4 14 min
2023-08-12 18:45:14 4834 +0 3v3 heroic_commanders stukov a44 t4 g4 mengsk a74 t3 g4 26 min
2023-08-12 18:17:03 4834 -97 3v3 commanders stukov a27 t4 g4 stetmann a96 t4 g4 29 min
2023-08-12 17:47:30 4931 +2 3v3 commanders stukov a13 t3 g4 stetmann a75 t3 g4 18 min
2023-08-12 17:27:19 4929 +8 3v3 commanders stukov a33 t3 g4 stetmann a104 t3 g4 18 min
2023-08-12 17:06:42 4921 +0 3v3 commanders stukov a9 t2 g4 fenix a102 t3 g4 17 min
2023-08-12 16:47:09 4921 -89 3v3 commanders stukov a33 t5 g3 alarak a86 t5 g3 32 min
2023-08-12 16:14:11 5010 +7 3v3 commanders stukov a19 t3 g4 alarak a93 t3 g3 13 min
2023-08-12 15:57:53 5003 +0 3v3 commanders alarak a78 t3 g3 alarak a71 t1 g1 18 min
2023-08-10 12:21:52 4913 +3 3v3 commanders karax a58 t3 g3 artanis a32 t3 g2 9 min
2023-08-10 12:10:52 4910 -97 3v3 commanders fenix a48 t6 g4 nova a82 t6 g4 38 min
2023-08-10 11:32:19 5007 +3 3v3 commanders fenix a81 t4 g4 dehaka a69 t4 g4 26 min
2023-08-10 11:03:12 5004 +4 3v3 commanders vorazun a44 t3 g4 stetmann a102 t3 g4 18 min
2023-08-10 10:42:40 5000 +29 3v3 commanders raynor a61 t3 g4 mengsk a55 t2 g4 23 min
2023-08-05 17:35:52 5725 +8 3v3 commanders dehaka a29 t3 g4 abathur a113 t3 g4 15 min
2023-08-05 16:28:28 5717 +13 3v3 commanders mengsk a44 t3 g4 nova a88 t3 g3 20 min
2023-08-05 16:06:28 5704 +13 3v3 heroic_commanders raynor a25 t4 g4 nova a96 t3 g4 25 min
2023-08-04 14:44:49 5828 +6 3v3 commanders artanis a47 t3 g4 stukov a64 t3 g4 22 min
2023-08-04 14:17:17 5822 +5 3v3 commanders dehaka a30 t3 g3 stukov a23 t2 g1 9 min
2023-08-04 14:05:47 5817 +2 2v2 commanders raynor a30 t3 g4 stukov a43 t2 g4 15 min
2023-08-04 13:46:37 5815 +33 3v3 commanders mengsk a50 t2 g4 nova a97 t3 g3 19 min
2023-08-04 13:27:04 5782 +5 3v3 heroic_commanders kerrigan a58 t3 g3 vorazun a107 t2 g3 9 min
2023-08-04 13:14:19 5777 +9 2v2 commanders zagara a55 t3 g4 nova a132 t3 g4 21 min
2023-08-03 18:36:08 5724 +3 3v3 commanders stukov a19 t3 g4 zagara a76 t3 g4 23 min
2023-08-03 18:09:58 5721 +15 3v3 commanders abathur a39 t3 g4 nova a113 t3 g3 15 min
2023-08-03 17:52:06 5706 +15 3v3 commanders tychus a48 t2 g3 nova a135 t3 g3 13 min
2023-08-03 17:36:45 5691 +5 3v3 commanders alarak a72 t2 g3 nova a121 t2 g3 11 min
2023-08-03 17:21:40 5686 +6 3v3 commanders dehaka a57 t3 g4 nova a110 t3 g3 11 min
2023-08-03 17:09:15 5680 +7 1v3 brawl_commanders vorazun a111 t1 g3 zagara a90 t2 g0 6 min
2023-08-03 17:01:43 5673 +4 3v3 heroic_commanders artanis a47 t3 g4 stetmann a152 t2 g3 16 min
2023-08-03 16:43:41 5669 +2 3v3 commanders swann a85 t3 g4 stetmann a117 t2 g4 14 min
2023-08-03 16:22:28 5667 +10 2v2 commanders stetmann a55 t3 g4 abathur a106 t2 g4 20 min
2023-08-03 15:57:16 5657 +6 3v3 commanders nova a82 t3 g4 stetmann a103 t3 g3 12 min
2023-08-03 15:43:02 5651 +28 3v3 commanders raynor a44 t3 g3 nova a118 t2 g2 9 min
2023-07-31 10:31:59 6111 +7 3v3 commanders swann a61 t3 g3 stukov a26 t3 g2 10 min
2023-07-31 10:13:58 6104 +10 3v3 commanders mengsk a47 t3 g4 raynor a41 t3 g2 12 min
2023-07-31 09:58:48 6094 +8 3v3 commanders nova a75 t3 g4 mengsk a64 t2 g4 13 min
2023-07-31 09:42:17 6086 +4 3v3 commanders tychus a54 t1 g3 nova a117 t3 g0 8 min
2023-07-27 13:55:37 5610 +5 3v3 commanders fenix a50 t3 g4 stukov a54 t2 g2 15 min
2023-07-27 13:31:10 5605 -93 3v3 commanders abathur a64 t3 g2 nova a62 t3 g3 24 min
2023-07-27 13:05:33 5698 -0 3v3 commanders hanhorner a46 t3 g3 zagara a83 t3 g3 19 min
2023-07-27 12:44:42 5698 -97 3v3 commanders hanhorner a46 t3 g3 fenix a82 t3 g1 15 min
2023-07-27 12:26:42 5795 +4 3v3 commanders hanhorner a30 t3 g4 vorazun a97 t3 g3 11 min
2023-07-27 12:10:36 5791 +3 3v3 commanders hanhorner a50 t3 g4 swann a95 t3 g3 13 min
2023-07-27 11:55:11 5788 +3 3v3 commanders hanhorner a50 t2 g3 swann a81 t3 g0 9 min
2023-07-27 11:40:20 5785 +11 3v3 commanders hanhorner a47 t3 g4 swann a123 t3 g1 12 min
2023-07-27 11:26:43 5774 +4 3v3 commanders zagara a41 t3 g4 swann a152 t2 g2 13 min
2023-07-27 11:08:05 5770 +4 3v3 commanders hanhorner a32 t3 g4 kerrigan a46 t3 g4 13 min
2023-07-27 10:52:06 5766 +3 3v3 commanders hanhorner a41 t3 g3 dehaka a81 t3 g4 11 min
2023-07-27 10:36:32 5763 +6 3v3 heroic_commanders hanhorner a22 t3 g4 dehaka a83 t3 g3 14 min
2023-07-27 10:20:42 5757 +7 3v3 commanders tychus a41 t3 g4 nova a102 t3 g2 14 min
2023-07-27 10:05:38 5750 +3 3v3 commanders hanhorner a36 t3 g4 nova a114 t3 g4 15 min
2023-07-27 09:48:22 5747 +5 3v3 commanders hanhorner a34 t2 g2 alarak a111 t2 g0 5 min
2023-07-27 09:37:15 5742 +2 3v3 commanders hanhorner a27 t3 g3 zagara a85 t3 g2 9 min
2023-07-27 09:24:22 5740 +3 3v3 commanders dehaka a50 t3 g4 zagara a81 t3 g2 16 min
2023-07-27 08:58:31 5737 +0 3v3 commanders hanhorner a27 t3 g3 select a0 t1 g0 14 min
2023-07-25 17:49:51 5554 +3 3v3 heroic_commanders hanhorner a40 t3 g4 vorazun a65 t3 g3 14 min
2023-07-25 17:35:22 5551 -91 3v3 commanders hanhorner a60 t3 g2 zagara a109 t3 g1 14 min
2023-07-25 17:19:25 5642 +3 3v3 commanders hanhorner a39 t2 g3 artanis a40 t3 g0 8 min
2023-07-25 17:09:36 5639 +3 3v3 heroic_commanders hanhorner a43 t3 g4 karax a60 t3 g1 12 min
2023-07-25 16:56:08 5636 +4 3v3 heroic_commanders hanhorner a34 t3 g3 tychus a131 t2 g1 9 min
2023-07-25 16:44:56 5632 +6 3v3 commanders hanhorner a47 t3 g4 stukov a48 t3 g4 19 min
2023-07-25 16:24:29 5626 -81 3v3 commanders swann a33 t3 g2 nova a121 t3 g2 13 min
2023-07-25 16:09:22 5707 +4 3v3 commanders swann a34 t3 g4 alarak a48 t3 g4 22 min
2023-07-25 15:43:19 5703 -74 3v3 commanders swann a37 t3 g1 zagara a44 t3 g2 22 min
2023-07-25 15:18:35 5777 +3 3v3 commanders swann a30 t3 g4 zagara a93 t3 g4 16 min
2023-07-25 14:57:06 5774 +4 3v3 commanders swann a44 t3 g4 zagara a103 t3 g4 22 min
2023-07-25 14:32:48 5770 +4 3v3 commanders swann a39 t3 g4 abathur a102 t3 g1 11 min
2023-07-25 14:18:56 5766 +2 3v3 commanders swann a85 t3 g4 kerrigan a123 t2 g3 11 min
2023-07-25 14:04:50 5764 +4 3v3 commanders swann a71 t3 g4 zagara a111 t3 g4 15 min
2023-07-25 13:46:59 5760 +6 3v3 commanders swann a57 t3 g4 zagara a114 t3 g2 13 min
2023-07-25 13:30:22 5754 +3 3v3 commanders swann a30 t3 g3 zagara a117 t3 g1 9 min
2023-07-25 13:16:55 5751 +4 3v3 commanders swann a23 t3 g2 nova a107 t3 g1 8 min
2023-07-24 13:03:51 5862 +2 3v3 commanders karax a46 t3 g3 zagara a102 t2 g2 9 min
2023-07-24 12:52:57 5860 +2 3v3 commanders karax a40 t3 g4 stukov a19 t1 g3 11 min
2023-07-24 12:39:23 5858 +4 3v3 commanders karax a46 t3 g4 zagara a82 t3 g2 11 min
2023-07-24 12:24:36 5854 +4 3v3 commanders karax a53 t3 g4 alarak a118 t3 g2 18 min
2023-07-24 12:05:11 5850 +2 3v3 commanders karax a43 t3 g3 nova a114 t2 g3 10 min
2023-07-24 11:52:07 5848 +11 3v3 commanders karax a57 t3 g4 nova a103 t3 g2 21 min
2023-07-24 11:30:18 5837 +5 3v3 commanders karax a74 t3 g3 zagara a111 t2 g1 12 min
2023-07-24 11:14:46 5832 +5 3v3 commanders karax a54 t3 g4 zagara a69 t3 g4 24 min
2023-07-24 10:48:55 5827 +5 3v3 commanders karax a43 t3 g3 zagara a111 t3 g0 10 min
2023-07-24 10:37:25 5822 +3 3v3 commanders karax a39 t3 g3 zagara a93 t2 g4 11 min
2023-07-24 10:24:54 5819 +7 3v3 commanders karax a23 t3 g3 nova a96 t3 g2 9 min
2023-07-24 10:14:22 5812 +4 3v3 commanders karax a50 t3 g4 zagara a93 t3 g4 23 min
2023-07-24 09:50:09 5808 +6 3v3 commanders karax a36 t3 g4 zagara a85 t3 g2 12 min
2023-07-24 09:35:22 5802 +2 3v3 commanders karax a48 t3 g4 zagara a97 t3 g4 15 min
2023-07-24 08:55:45 5800 +4 3v3 commanders karax a23 t3 g3 zagara a89 t3 g0 14 min
2023-07-24 08:39:43 5796 +4 3v3 commanders karax a64 t4 g4 zagara a71 t4 g4 28 min
2023-07-24 08:10:13 5792 +4 3v3 commanders karax a39 t3 g4 zagara a96 t2 g2 11 min
2023-07-24 07:57:52 5788 +9 3v3 commanders karax a57 t3 g3 zagara a110 t2 g3 7 min
2023-07-24 07:47:19 5779 +2 3v3 commanders karax a37 t3 g2 zagara a78 t2 g1 10 min
2023-07-24 07:36:03 5777 -92 3v3 commanders karax a48 t3 g4 zagara a83 t2 g2 20 min
2023-07-24 07:13:45 5869 +3 3v3 commanders karax a34 t3 g3 swann a99 t2 g2 8 min
2023-07-24 07:03:28 5866 +0 3v3 commanders karax a61 t3 g4 zagara a125 t2 g3 18 min
2023-07-23 16:14:09 5840 -95 3v3 heroic_commanders karax a37 t3 g4 stukov a48 t1 g0 17 min
2023-07-23 15:54:06 5935 +5 3v3 heroic_commanders karax a50 t3 g4 zagara a123 t3 g4 19 min
2023-07-23 15:32:48 5930 +2 3v3 commanders karax a58 t3 g4 kerrigan a141 t2 g4 12 min
2023-07-23 15:18:25 5928 +2 3v3 commanders karax a44 t3 g4 zagara a106 t2 g2 14 min
2023-07-16 12:32:54 5277 +4 3v3 commanders tychus a55 t2 g3 dehaka a103 t2 g1 9 min
2023-07-16 12:22:35 5273 +12 3v3 commanders abathur a46 t3 g3 zagara a104 t3 g4 18 min
2023-06-11 16:42:37 6512 -58 3v3 commanders karax a67 t7 g4 nova a90 t3 g1 40 min
2023-06-06 17:42:17 6452 +24 3v3 commanders kerrigan a50 t3 g2 mengsk a111 t2 g0 9 min
2023-05-30 13:20:23 6419 -64 3v3 commanders swann a30 t3 g3 nova a97 t3 g3 21 min
2023-05-03 03:57:07 5817 +2 3v3 commanders raynor a32 t3 g3 stetmann a41 t3 g2 8 min
2023-04-30 06:59:54 5429 +2 2v2 commanders tychus a54 t2 g3 swann a82 t2 g2 7 min
2023-04-30 06:51:32 5427 +3 2v2 commanders tychus a53 t3 g4 stetmann a97 t3 g3 13 min
2023-04-30 06:14:05 5444 +33 2v2 commanders dehaka a64 t5 g4 stukov a69 t5 g4 34 min
2023-04-28 03:12:47 5850 +18 3v3 commanders kerrigan a71 t3 g4 alarak a61 t3 g3 19 min
2023-04-07 05:26:19 5512 +19 3v3 commanders raynor a26 t3 g3 stetmann a74 t3 g1 15 min
2023-04-06 18:08:53 5445 -81 3v3 commanders stetmann a48 t3 g4 nova a44 t3 g4 23 min
2023-04-06 17:10:51 5526 +22 3v3 commanders zagara a46 t3 g3 fenix a81 t3 g1 12 min
2023-04-05 06:02:16 5548 +3 3v3 commanders swann a23 t3 g3 vorazun a95 t1 g0 6 min
2023-04-05 05:54:38 5545 +11 3v3 commanders hanhorner a64 t3 g3 zagara a132 t3 g0 10 min
2023-04-05 05:41:51 5534 +7 3v3 commanders mengsk a41 t3 g4 fenix a97 t3 g3 20 min
2023-04-05 05:19:31 5527 +6 3v3 commanders mengsk a37 t3 g4 mengsk a62 t2 g3 12 min
2023-04-05 05:01:50 5521 +3 3v3 commanders mengsk a57 t2 g4 stukov a50 t3 g4 16 min
2023-04-04 05:48:57 5670 +4 3v3 commanders mengsk a37 t3 g4 abathur a96 t2 g0 11 min
2023-04-04 05:35:54 5666 +9 3v3 commanders mengsk a36 t3 g3 karax a81 t2 g0 8 min
2023-04-04 05:25:09 5657 +13 3v3 commanders mengsk a61 t2 g3 vorazun a85 t2 g1 9 min
2023-04-04 05:14:32 5644 +4 3v3 commanders mengsk a40 t3 g3 stetmann a106 t2 g2 10 min
2023-04-03 15:58:08 5641 +4 3v3 commanders fenix a50 t3 g4 stetmann a120 t3 g4 20 min
2023-04-03 15:36:45 5637 +3 3v3 commanders dehaka a44 t3 g4 stetmann a95 t3 g4 13 min
2023-04-03 15:22:26 5634 +10 3v3 commanders zagara a36 t3 g4 stetmann a102 t3 g4 22 min
2023-04-03 14:59:53 5624 +8 3v3 commanders hanhorner a69 t3 g4 stetmann a89 t3 g4 15 min
2023-04-02 19:36:37 5495 +3 3v3 commanders vorazun a58 t3 g4 artanis a50 t3 g4 17 min
2023-04-02 19:15:32 5492 +3 3v3 commanders artanis a58 t3 g4 stetmann a68 t3 g2 13 min
2023-04-02 19:00:30 5489 +4 3v3 commanders stukov a51 t3 g4 alarak a83 t2 g1 11 min
2023-04-02 18:47:39 5485 -92 3v3 commanders mengsk a50 t2 g4 stukov a30 t3 g2 23 min
2023-04-02 18:23:26 5577 +8 3v3 commanders mengsk a78 t3 g4 alarak a54 t3 g2 20 min
2023-04-01 14:49:46 5677 +7 3v3 commanders fenix a51 t3 g3 stukov a34 t2 g2 11 min
2023-04-01 14:37:11 5670 +12 3v3 commanders vorazun a79 t3 g4 alarak a79 t3 g4 17 min
2023-03-31 16:32:52 5422 +10 3v3 commanders stukov a37 t4 g4 alarak a62 t4 g4 30 min
2023-03-30 15:15:49 5691 +19 3v3 heroic_commanders artanis a75 t5 g4 stukov a92 t5 g4 35 min
2023-03-30 14:37:06 5672 +9 3v3 commanders fenix a65 t3 g4 alarak a65 t3 g1 18 min
2023-03-30 14:15:08 5663 +10 3v3 commanders alarak a46 t3 g4 vorazun a54 t2 g3 13 min
2023-03-30 13:57:44 5653 +7 3v3 heroic_commanders hanhorner a46 t3 g3 stukov a18 t3 g1 12 min
2023-03-30 13:43:31 5646 +7 3v3 commanders mengsk a55 t3 g4 stukov a81 t3 g4 22 min
2023-03-30 06:05:50 5639 +4 3v3 commanders mengsk a48 t4 g4 artanis a60 t4 g4 26 min
2023-03-29 17:58:19 5815 +9 3v3 commanders abathur a74 t3 g4 stukov a71 t3 g1 14 min
2023-03-29 17:25:40 5806 +4 3v3 commanders abathur a65 t3 g4 stukov a60 t3 g4 18 min
2023-03-29 17:06:06 5802 +8 3v3 commanders stukov a32 t3 g4 kerrigan a57 t3 g1 16 min
2023-03-29 16:48:55 5794 +4 2v2 commanders fenix a72 t3 g4 zagara a90 t3 g2 14 min
2023-03-29 16:29:40 5790 -95 3v3 commanders vorazun a75 t4 g4 stukov a27 t2 g2 30 min
2023-03-29 15:56:58 5885 +5 3v3 heroic_commanders artanis a79 t3 g4 zagara a95 t3 g3 16 min
2023-03-29 15:39:36 5880 +8 3v3 commanders kerrigan a69 t3 g4 stukov a53 t2 g3 18 min
2023-03-27 17:02:06 5654 +6 3v3 commanders zagara a41 t3 g4 zagara a39 t3 g2 14 min
2023-03-27 16:28:14 5648 +5 3v3 commanders tychus a58 t3 g4 zagara a57 t3 g0 11 min
2023-03-27 16:13:43 5643 +4 3v3 commanders vorazun a58 t3 g3 zagara a27 t3 g0 10 min
2023-03-24 17:30:20 5067 -63 3v3 commanders abathur a57 t3 g2 zagara a64 t3 g0 17 min
2023-03-24 17:03:42 5130 +7 3v3 commanders karax a62 t3 g3 abathur a53 t2 g1 9 min
2021-09-26 16:01:34 4688 +4 3v3 commanders nova a47 t3 g4 abathur a75 t3 g3 14 min
2021-05-27 16:37:50 4563 +22 3v3 commanders nova a20 t3 g4 fenix a89 t3 g3 20 min
2021-05-23 16:55:02 4591 +25 3v3 commanders tychus a22 t1 g3 raynor a46 t2 g3 9 min
2021-05-05 18:25:45 4586 +12 3v3 commanders vorazun a23 t3 g3 hanhorner a27 t2 g3 9 min
2021-04-15 03:00:32 4469 +11 3v3 commanders raynor a15 t3 g4 zagara a32 t3 g3 11 min
2020-11-10 15:06:44 3619 +12 3v3 commanders artanis a18 t3 g3 tychus a53 t3 g3 10 min
2020-11-09 03:38:59 3650 +14 3v3 heroic_commanders nova a16 t3 g4 tychus a27 t3 g3 15 min
2020-07-22 05:22:32 3639 +20 3v3 commanders hanhorner a13 t3 g4 stetmann a68 t3 g4 21 min