Players

name games winrate commander lobby apm last played chats
<ClanHs> InsaneSmoker 11588 78.7% tychus 3v3 12 2022-01-20 27148
<DSRTNG> Lucik 10063 80.9% stetmann 1v1 20 2022-01-03 22527
<DIRSTK> DeineMuta 8372 74.6% tychus 3v3 11 2022-01-18 6036
<DSSQRT> Duracell 7970 81.0% protoss 3v3 12 2022-01-16 2594
VeNaRiS 7452 75.5% tychus 3v3 17 2022-01-16 9005
Justin 7364 69.7% tychus 3v3 11 2022-01-20 11002
<DSMSTR> Edfutkina 6768 79.0% tychus 3v3 23 2022-01-18 4693
<TirolA> SaGa 6757 74.7% nova 3v3 19 2022-01-17 4242
<DSSQRT> Ash 6497 82.1% terran 3v3 24 2021-11-06 10757
<DSRTNG> Dima 6287 82.4% mengsk 3v3 15 2022-01-18 22324
Feralan 6136 81.5% raynor 3v3 20 2022-01-13 6190
<ClanHs> shame 5836 85.5% tychus 3v3 45 2022-01-20 1149
<EzBr3z> DarthEvil 5760 71.9% mengsk 3v3 15 2022-01-20 14285
<UFC> GokuChi 5590 35.0% protoss 3v3 9 2022-01-13 2415
<JusOne> SMagic 5314 80.5% mengsk 3v3 36 2022-01-15 413
<PLANgg> djVEJDR 5300 91.1% zerg 3v3 19 2022-01-19 7431
<HZXP> Heimdall 5146 74.0% nova 3v3 14 2022-01-19 4819
<DIRSTK> Szabelką 5043 77.9% terran 3v3 22 2022-01-15 12519
<Covid1> Kop 5017 78.0% protoss 3v3 29 2022-01-20 13705
<ClanHs> Levetia 5001 82.8% dehaka 3v3 28 2021-09-09 18691
Basilic 4782 86.2% abathur 3v3 16 2022-01-17 3159
<DSRTNG> Mummyk 4400 72.2% raynor 3v3 12 2022-01-15 2405
<SiiR> Cwiartka 4365 56.0% zerg 3v3 21 2022-01-19 14476
cmac 4230 57.0% raynor 3v3 12 2022-01-20 5843
<sc2ds> PAX 4175 80.4% zerg 3v3 13 2022-01-15 4755
rjpageuk 4111 89.0% protoss 3v3 23 2022-01-01 6555
TiamatDrag 4012 75.8% stetmann 3v3 23 2021-03-30 957
CrancK 3978 70.9% mengsk 3v3 13 2021-10-10 4502
<DSRTNG> KorbenDallas 3867 82.0% tychus 3v3 11 2022-01-19 441
<GKitty> imsux 3807 83.8% protoss 3v3 54 2022-01-18 14141
<ClanHs> threth 3789 75.0% tychus 3v3 11 2021-06-12 6453
TiamatDrag 3750 84.7% stetmann 3v3 27 2022-01-07 1022
EasilyAddict 3620 69.8% mengsk 3v3 12 2021-10-30 5560
<DIRSTK> Skippy 3596 86.1% tychus 3v3 33 2022-01-17 1560
<MOMs8> Maxflix 3474 64.5% swann 3v3 10 2022-01-19 681
bunny 3462 81.1% protoss 1v1 35 2021-12-23 12557
<ClanHs> heyrandoms 3414 80.9% nova 3v3 16 2022-01-20 3888
<DSoP> Nizu 3412 58.9% tychus 3v3 11 2022-01-11 854
Ventura 3375 75.5% mengsk 3v3 12 2021-05-22 56
<DSTT> Melkor 3350 64.3% karax 3v3 10 2022-01-10 1517
<ChillZ> Styles 3347 60.8% stukov 3v3 13 2022-01-12 5516
<ClanHs> King 3317 74.0% raynor 3v3 15 2021-03-04 6211
<ClanHs> GriZlI 3293 82.1% karax 3v3 20 2022-01-19 4906
Nikitossso 3242 83.6% stukov 3v3 17 2021-11-21 932
<DSTT> Litch 3186 61.2% mengsk 3v3 12 2022-01-08 1151
<ClanHs> Icarus 3152 74.6% dehaka 3v3 12 2021-04-07 6047
Zero 3135 61.9% mengsk 3v3 13 2022-01-17 6050
NoSleep 3044 59.9% raynor 3v3 10 2021-12-26 1117
<DSGoku> Sunay 2976 75.7% terran 3v3 19 2022-01-18 3724
<ClanHs> TheWarGamer 2909 55.5% tychus 3v3 10 2022-01-20 5890
<SaltyR> BigMac 2883 88.3% terran 3v3 27 2022-01-01 3244
Jurzal 2822 76.3% protoss 3v3 21 2021-11-21 8465
<GKitty> Kachar 2756 83.9% protoss 1v1 69 2022-01-13 7915
<DSFTWA> Nova 2754 78.8% zerg 3v3 18 2021-11-11 3178
<DSSQRT> SeaInside 2713 88.6% protoss 3v3 64 2022-01-15 3283
<DSRTNG> SeVillian 2709 72.8% nova 3v3 15 2022-01-19 1885
<HZXP> plehotron 2701 70.2% nova 3v3 21 2022-01-16 1834
cybercyb 2701 71.6% mengsk 3v3 25 2022-01-18 4340
<DSFTWA> darkeN 2662 75.5% terran 3v3 12 2022-01-18 2414
<GKitty> Tris 2616 88.9% protoss 3v3 29 2022-01-13 3168
<DSCow> CowMold 2515 61.8% alarak 3v3 15 2022-01-18 4965
BobthatGuy 2514 68.3% mengsk 3v3 16 2022-01-15 5238
NoobDog 2512 72.4% tychus 3v3 12 2022-01-19 1565
OverDoZzZ 2488 80.9% zagara 3v3 15 2022-01-18 1117
ёёё 2460 70.8% stetmann 3v3 12 2022-01-19 5102
TaKov 2410 68.5% tychus 3v3 22 2022-01-04 3224
KelNeumann 2407 86.3% tychus 3v3 12 2022-01-19 1003
FlareScarab 2360 67.3% tychus 3v3 15 2021-12-05 1116
<ClanHs> bluedream 2323 58.0% kerrigan 3v3 9 2022-01-19 1645
<ClanHs> Phalanx 2310 75.8% tychus 3v3 27 2022-01-19 2886
<DSTT> Abyssion 2304 63.4% nova 3v3 12 2021-12-15 1448
<ONIZNL> AlterrnLngbw 2268 67.0% terran 3v3 28 2021-12-24 9064
<PNX> Dester 2203 63.4% dehaka 3v3 11 2022-01-12 1375
corrin 2200 76.3% tychus 3v3 14 2022-01-20 3272
<PSYON> Tropix 2182 68.7% protoss 3v3 16 2021-12-21 4022
<xProx> CorinaviRUS 2179 84.2% mengsk 3v3 11 2022-01-19 551
<DSRL> Nuzz 2159 79.9% protoss 3v3 22 2021-07-30 5624
UncleSlim 1946 77.7% dehaka 3v3 18 2022-01-20 3053
<DSRTN> TITAN 1921 90.6% alarak 3v3 18 2022-01-15 246
Dzukac 1921 62.2% tychus 3v3 23 2022-01-10 4358
<DSRTNG> mrtnt 1905 81.0% tychus 3v3 23 2022-01-13 6529
<ClanHs> InsaneSmoker 1891 82.2% tychus 3v3 12 2022-01-17 4367
<DSRTNG> WITCHER 1884 51.1% tychus 3v3 16 2021-11-06 7268
Alex 1829 69.3% dehaka 3v3 19 2022-01-15 276
<DSFTWA> DarkwhitE 1798 80.4% zerg 3v3 27 2022-01-18 192
<DSCV> Soap 1775 82.6% tychus 3v3 15 2021-12-06 828
FlockVolf 1741 70.5% mengsk 3v3 17 2022-01-19 2315
AbyssLord 1739 70.0% fenix 3v3 16 2022-01-12 847
TTripweed 1706 62.3% raynor 3v3 11 2022-01-04 1475
GenericPun 1694 63.5% swann 3v3 17 2021-12-08 224
Zerimo 1693 72.1% mengsk 3v3 17 2022-01-19 1840
<HZXP> SeexyVegan 1692 75.8% stetmann 3v3 21 2022-01-18 9792
<nWss> Enerjo 1690 60.9% nova 3v3 14 2022-01-20 27
<DSSQRT> capnmax 1658 91.3% terran 3v3 42 2021-03-07 3098
xNoob 1646 69.8% mengsk 3v3 10 2021-12-28 614
Hambart 1576 69.1% nova 3v3 18 2022-01-02 1103
<GKitty> Kachar 1560 84.2% protoss 3v3 64 2022-01-18 4768
<DSSQRT> Pingu 1553 87.2% protoss 3v3 24 2021-11-23 3107
<ClanHs> Theunabomber 1549 63.6% swann 3v3 11 2022-01-06 998
<DIRSTK> PAX 1549 77.7% tychus 3v3 13 2021-08-02 1976
Haze 1542 89.7% protoss 3v3 13 2021-11-09 2280
<ClanHs> DevilDoc 1540 79.2% mengsk 3v3 12 2022-01-20 2426
NyCkiTT 1535 65.1% protoss 3v3 14 2021-03-17 563
Blightstar 1524 72.1% mengsk 3v3 16 2022-01-04 2620
Alessandro 1518 64.4% tychus 3v3 9 2021-09-28 7
<DSTARI> DyingChrist 1502 92.3% terran 3v3 16 2021-12-23 2321
melrauko 1490 57.9% nova 3v3 13 2021-10-16 320
<MOMs8> Hollo 1436 67.3% abathur 3v3 17 2021-12-30 924
Beardhammer 1382 76.5% tychus 3v3 15 2021-11-12 4099
<DSSQRT> KOBE 1365 88.9% terran 3v3 16 2021-09-27 3083
HussAmBani 1356 66.9% mengsk 3v3 17 2022-01-19 932
<aZs> RenTed 1335 56.7% tychus 3v3 13 2022-01-15 664
Cubensia 1298 59.2% tychus 3v3 9 2021-12-28 430
SoulEaterR 1284 54.8% tychus 3v3 9 2021-12-31 8571
Kaleith 1270 63.7% mengsk 3v3 8 2022-01-15 452
<aidsDS> QueenMedb 1261 61.5% nova 3v3 13 2021-10-26 2796
Pitacupateu 1244 68.5% mengsk 3v3 18 2021-11-11 726
ProTo 1232 65.7% protoss 3v3 17 2022-01-10 1209
<tMPs> GunRunner 1224 74.8% protoss 3v3 13 2021-12-21 2504
<DSGoku> Tsunami 1224 43.0% terran 3v3 13 2022-01-14 2425
Quatross 1221 64.8% raynor 3v3 10 2022-01-19 606
Tychoon 1191 61.1% mengsk 3v3 16 2022-01-07 655
Troolo 1159 90.2% protoss 3v3 9 2019-11-17 109
<SACTO> Raggy 1158 83.7% fenix 3v3 23 2021-08-01 1914
Flamingo 1151 67.7% nova 3v3 17 2021-09-28 88
thanos 1145 60.0% tychus 3v3 13 2021-09-07 1430
coolguy 1143 78.0% nova 3v3 10 2021-10-30 140
<HAE> Galahad 1140 57.4% tychus 3v3 11 2021-12-10 296
Moongle 1132 71.4% artanis 3v3 28 2021-08-29 238
<DSFTWA> EskimoJoe 1112 68.5% protoss 3v3 23 2022-01-17 1673
<DynaDS> Republica 1104 88.0% protoss 3v3 30 2022-01-15 1284
<AcesHi> FIGJAM 1098 83.5% swann 3v3 8 2021-06-19 167
Sip 1086 67.4% nova 3v3 21 2022-01-19 1220
Heetee 1083 74.6% dehaka 3v3 9 2022-01-15 1140
David 1070 85.0% tychus 3v3 24 2021-12-17 1073
<DSFTWA> Lio 1061 71.3% protoss 3v3 28 2022-01-17 2171
<ClanHs> State 1060 87.9% mengsk 3v3 17 2022-01-05 1337
<ClanHs> TheOwner 1054 71.1% kerrigan 3v3 22 2021-04-01 1386
LaplaceTrans 1047 82.0% tychus 3v3 25 2021-12-16 843
DeBaksteen 1045 81.2% dehaka 3v3 18 2021-10-18 1197
MrLatex 1038 59.2% mengsk 3v3 13 2021-08-16 156
<Mem0ri> EchoMemori 1037 69.3% tychus 3v3 24 2022-01-19 1575
<ZergW> DragonBorn 1032 60.1% tychus 3v3 14 2022-01-15 1922
<ClanHs> threth 1023 82.4% tychus 3v3 12 2021-01-05 1469
Mishaem 1019 64.9% tychus 3v3 12 2021-09-28 344
TheLeviathan 1018 69.4% alarak 3v3 13 2021-08-26 749
Tarisper 1011 56.2% terran 3v3 11 2021-12-10 467
<GKitty> imsux 1010 86.6% terran 1v1 61 2022-01-16 3354
<ClanHs> RedAlbino 991 61.3% tychus 3v3 11 2022-01-19 2576
<PDRFCE> SupremeKai 981 68.5% dehaka 3v3 11 2021-11-20 80
<urdone> BrendaRush 979 64.0% mengsk 3v3 31 2022-01-18 2592
<ClanHs> MaDNess 970 74.6% swann 3v3 10 2021-02-04 3144
<F0cus> Alenhlp 963 88.2% tychus 3v3 13 2022-01-15 8
<DSSQRT> Gashana 944 95.9% terran 3v3 27 2022-01-18 3700
FILLrate 937 56.9% tychus 3v3 10 2022-01-16 254
<TRLM> FrEddyKrugar 932 81.2% protoss 3v3 27 2022-01-15 719
<DIRSTK> Nyg 909 69.0% tychus 3v3 12 2021-04-30 252
Bananamiss 904 71.5% dehaka 3v3 25 2021-04-21 2997
<ClanHs> Vaticide 902 67.1% raynor 3v3 15 2021-06-08 1870
<VHGC> killer 898 86.0% tychus 3v3 21 2020-10-22 3950
Bulldog 892 34.2% abathur 3v3 12 2021-11-15 50
<ClanHs> DrNefario 877 76.3% tychus 3v3 10 2022-01-14 1682
<R2K> Pocero 838 85.2% terran 3v3 13 2021-06-24 4067
<TirolA> garglecoom 838 82.0% swann 3v3 10 2022-01-19 1312
<PLANgg> Mister 837 92.1% protoss 3v3 39 2021-10-31 1107
murajs 810 83.6% terran 3v3 10 2021-11-17 48
iPone 809 83.2% swann 3v3 13 2022-01-20 1355
baguette 807 67.7% zerg 3v3 14 2021-05-26 904
JohnSmith 795 83.9% fenix 3v3 18 2021-11-05 11
<CITO> ReignOfChaos 792 69.4% abathur 3v3 8 2022-01-15 170
<TRLM> CantDuckThis 788 91.8% terran 3v3 41 2021-12-19 1681
<DSGods> Hoeris 777 84.7% alarak 3v3 11 2022-01-20 1714
<proDS> davidmaster 775 78.5% zerg 3v3 56 2021-09-02 805
Bonc 774 61.4% nova 3v3 15 2021-08-31 1872
<ClanHs> SgtRelyk 769 58.8% tychus 3v3 12 2021-12-24 1320
Lighttime 764 81.2% stukov 3v3 18 2022-01-12 143
<DSFTWA> TigerRW 758 78.1% terran 3v3 42 2021-09-29 2202
<DIRSTK> NtoNikRuptor 744 78.4% protoss 3v3 27 2022-01-13 1836
Edwin 742 57.8% nova 3v3 15 2022-01-18 244
Mind 738 77.8% karax 3v3 10 2022-01-18 89
<ClanHs> Steph 738 56.2% kerrigan 3v3 17 2021-08-24 2407
<DSCPRO> Artisan 733 68.2% alarak 3v3 11 2022-01-09 438
<DSnoob> Hiroko 732 81.3% mengsk 3v3 20 2020-12-17 756
MILAN 713 85.3% terran 3v3 20 2021-03-20 152
pedroaerox 711 60.9% tychus 3v3 8 2022-01-18 1895
<PŖïMĄŁ> Ambassador 708 74.4% protoss 3v3 49 2021-10-09 2915
Sasanarx 705 59.6% karax 3v3 20 2021-04-06 540
<TirolA> itsRL 704 85.2% mengsk 3v3 25 2022-01-09 1365
Didoov 699 77.8% mengsk 3v3 12 2022-01-18 105
<DSFTWA> RemyXo 696 61.5% terran 3v3 11 2022-01-17 983
PushCallGG 694 57.8% mengsk 3v3 9 2022-01-19 417
Madbrain 682 73.6% hanhorner 3v3 19 2020-01-04 647
<D4mbas> Alex 671 55.0% hanhorner 3v3 20 2022-01-17 525
<DIRSTK> Firestorm 669 65.2% artanis 3v3 15 2022-01-18 1913
<QTcIub> Shayden 668 88.3% mengsk 3v3 62 2021-12-12 1129
<DSCV> huangjin 661 84.7% alarak 3v3 14 2021-08-24 8
<DSPONY> deadpool 659 95.1% terran 3v3 34 2020-10-22 132
Steen 659 51.6% zerg 2v2 8 2021-11-24 5
<DSRTNG> GhostDragon 654 89.9% tychus 2v2 2 2022-01-18 0
Bassie 653 52.2% terran 2v2 8 2021-06-12 44